Servicii complete


Arhitectură

Arhitectura este, în egală măsură, procesul și produsul planificării, al design-ului și al construcției de clădiri sau orice altă structură.


pagină start space sparkle

Studiile noastre licențiate în domeniul arhitecturii ne permit să îți furnizăm servicii complete de proiectare la scară variată, de la amenajări de spații publice și parcuri până la locuințe și construcții de scară redusă, pentru toate fazele de proiectare. De asemenea, îți oferim consultanță pe întreaga desfășurare a proiectului, de la concept până la finalizare, dorind să ne asigurăm de succesul său deplin.


SERVICII

concept (soluție) de arhitectură

 • discuții cu clientul ce vor sta la baza definirii necesităților spațiale și organizatorice ale proiectului (tema de proiectare)
 • simulări 3D ale construcției
 • planuri de compartimentare

Documentație tehnică pentru Certificatul de Urbanism

 • ajutăm clientul în întocmirea dosarului necesar obținerii Certificatului de Urbanism, document ce stă la baza oricărui demers de construire conform Legii 50/1991 (actualizată) privind Autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Documentație tehnică de arhitectură pentru Autorizația de Construire/dESFIINȚARE

 • D.T.A.C.-ul (construire) sau D.T.A.D.-ul (desființare) reprezintă documentația necesară Autorizării proiectului. Conținutul ei (avize și acorduri) este indicat în Certificatul de Urbanism;
 • întocmim documentația de arhitectură necesară obținerii avizelor/acordurilor specificate în Certificatul de Urbanism, precum și dosarul final pentru Autorizație.

 

Proiect tehnic pentru execuție și detalii de execuție

 • proiectul tehnic (P.Th.) și detaliile de executie (D.D.E.) reprezintă documentatia necesara Executiei proiectului;
 • întocmim planșele tehnice și memoriile de arhitectură pe baza cărora se va executa proiectul.

Liste de cantități și caiete de sarcini

 • pe baza proiectului tehhnic, realizăm liste de cantități și caiete de sarcini pe tipuri de lucrări, pentru a asigura execuția optimă a proiectului.

Supraveghere de șantier și coordonarea lucrărilor

 • realizăm vizite pe șantier la fazele determinante ale lucrării și asigurăm coordonarea tuturor specialitatilor de proiectanți implicați în proiect (arhitectură, rezistență, instalații).

 

Relevee de specialitate

 • în cazul anumitor proiecte (de exemplu cel de desființare a unei construcții existente, de recompartimentare sau de avizare la foc), sunt necesare măsurători exacte ale spațiului, cu indicarea materialelor folosite.

Consiliere în achiziții

 • pentru alegerea materialelor și a dotărilor finale conform proiectului, beneficiarul va fi însoțit de către arhitect în magazinele de specialitate sau, la cererea acestuia, arhitectul va contacta personal furnizorii.

Modelare 3D și vizualizări arhitecturale

 • realizăm prezentări 3D, interioare și exterioare, pentru diferite obiective arhitecturale, la scară variată, (apartamente, ansambluri rezidențiale, case, clădiri publice etc.).

 

Scrie-ne

către proiecte